Uppdaterad 2020-03-27

Information till alla besökare

Med anledning av regeringens nya beslut att inga samlingar över 50 personer
ska genomföras och att alla andra samlingar fortsatt ska riskbedömas så har vi
genomlyst vår verksamhet och beslutat följande åtgärder för vår verksamhet.

 

Åtgärder i Pingst Huskvarna:
Vi sänder nu vår gudstjänst endast på webben (vår hemsida) kl 10.30 på söndag.
Vi har ungdomssamling men vi lägger samlingen utomhus vi fortsätter med bönen kl. 18.00 under fredag, lördag och söndag men vi tar en bönepromenad istället för att samlas i kyrkan
Vi uppmanar alla ledningsgrupper att fortsätta ha sina träffar men övergå
till digitala möte om det är möjligt.

 

Vi uppmuntrar våra hemgrupper att träffas utomhus, en promenad med
fika, skogsturer eller varför inte testa en smågrupp digitalt?
 

Vi tror att det är väldigt viktigt att vi på nya sätt fortsätter att uttrycka
församlingsgemenskap med fokus på omsorg genom, telefonsamtal, chattar
videomöten, utomhusaktiviteter och bön för varandra och världen.
 

Gud är med oss och vill ge oss kraft i denna tid och vi tror att mitt i allt så är
Herren starkt närvarande och vill välsigna sitt folk och vårt land.

Uppdaterad 2020-03-17
Information och råd till alla medlemmar gällande Coronaviruset (Covid-19)

 
Följ myndigheters råd
Vi uppmanar alla våra församlingsmedlemmar att följa instruktioner från våra myndigheter i denna situation. Folkhälsomyndigheten anger på sin hemsida riktlinjer för hur individer kan tänka och agera under rådande förhållanden. Vi vill hänvisa alla våra medlemmar till att följa myndigheternas råd: 
Krisinformation: https://www.krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se
1177: https://www.1177.se

Inställda samlingar för äldre.
Efter myndigheternas rekommendationer om att undvika kontakt med äldre personer har vi fattat beslutet att inte ha några samlingar riktade till seniorer för tillfället.
Det betyder att vi tex ställer in Träff för alla, Rutan och Hela kyrkan sjunger.

Vi genomför inte heller några hembesök eller uppvaktningar av personer över 70 år.

Angående kvällsbönen så uppmanar vi dig som är över 70 år att stanna hemma men vara med i bön i ditt hem.

Det planerade årsmötet för Second Hand 18/3 skjuts upp och en ny kallelse kommer längre fram.

Om du behöver hjälp
Du som behöver hjälp med att handla eller andra saker kan höra av dig till oss så vill vi försöka möta ditt behov.
Ring Johan Ericson 0735-002888 eller Bo-Göran Leckström 0707-450364.

Uppdaterad 2020-03-13

Råd till alla besökare gällande Coronaviruset (Covid-19)

 

Följ myndigheters råd
Vi uppmanar alla våra församlingsmedlemmar att följa instruktioner från våra myndigheter i denna situation. Folkhälsomyndigheten anger på sin hemsida riktlinjer för hur individer kan tänka och agera under rådande förhållanden. Vi vill hänvisa alla våra medlemmar till att följa myndigheternas råd: 
Krisinformation: https://www.krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se
1177: https://www.1177.se
 

Särskilda råd till församlingen

Utöver myndighetsinformation kommer vi som församlingen anta försiktighetsåtgärder vid våra sammankomster enligt följande: 

 

1. Handhälsning. Våra värdar kommer inte att hälsa välkommen genom handslag. Vi kommer inte ha personlig förbön under våra gudstjänster. Självklar vill vi be för varandra, men kommer göra detta på ett mer allmänt sätt genom t.ex. handuppräckning och upplästa bönämnen.

 

2. Gällande nattvardsfirande så har vi köpt in särkalkar som vi kommer att använda vid dessa tillfällen.

 

3. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor i kyrkan.

 

4. Vi uppmanar alla som besökt de områden som svenska myndigheter avråder från att resa till, det vill säga Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen i Österrike att stanna hemma 14 dagar efter hemkomst. Om du har varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd i 15 minuter eller mer) med någon som rest i dessa områden de närmaste 14 dagarna som uppvisat någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär) uppmanar vi även dig att stanna hemma.

 

5. Om någon i församlingen skulle bli smittad så önskar vi att veta detta så vi får rätt förutsättningar att agera efter.

 

6. Vi ser just nu över möjligheten att kunna sända våra gudstjänster vi nätet om läget skulle försämras ytterligare.

Kontakt

Tegnérgatan 3

561 32 Huskvarna

​​

Bankgiro: 407-9554

Swish: 123 389 45 73​

info@huskvarna.pingst.se

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 by Huskvarna Pingst