top of page
avel-chuklanov-9cx4-QowgLc-unsplash.jpg

mission

”För de minst nådda och de mest utsatta”

Vi vill nå ut med Guds evangelium till varje människa och inte minst de minst nådda och de mest utsatta. Detta sammanfattar det vi strävar efter, att varje människa ska få höra de goda nyheterna om Jesus Kristus och motarbeta den fattigdom och utsatthet som finns i de länder där vi arbetar.

Guds rike till de minst nådda

och de mest utsattaVår vision är att alla människor ska nås av evangeliet. Vi tror att Gud har omsorg om hela människan, både de andliga och fysiska behoven. Därför har vi fokus på de minst nådda - de som ännu inte hört evangeliet, och de mest utsatta – människor som saknar det mest basala för ett anständigt liv.

Vi är engagerade i flera länder i Afrika och Asien med fokus på Guinea, Sierra Leone, Liberia och Thailand.  Länderna i Västafrika tillhör de minst utvecklade länderna i världen. Alla tre länderna har ett antal folkgrupper som räknas till de minst nådda av evangelium.

Guinea - Vi samarbetar med den nationella kyrkan ”Assemblées de Dieu de Guinée” och har ett engagemang som spänner över församlingsplantering, bibelskola, sjukvård och utbildning.

Sierra Leone - Vi samarbetar med den nationella kyrkan ”Free Pentecostal Church of Sierra Leone” med fokus på församlingsplantering, skola och förskola.

Liberia - Vi samarbetar med ”Free Pentecostal Church of Liberia” och ger i huvudsak stöd till olika former av utbildning.

 

Thailand - Vi samarbetar med IBRA, The River Asia och Child Friend genom Ban Chivit Mai och stöder församlingsplantering, skolhem och mediemission.

Våra missionärer


Peter och Karolina Toftgård

Arbetar i Guinea som församlingens missionärer. Deras uppdrag handlar i huvudsak om utbildningsinsatser och ledarträning för den nationella kyrkans olika ledare. Peter och Karolina arbetar också med stöd till de kristna skolorna som drivs av kyrkan i Guinea och systerkyrkan i grannlandet Mali.

Johan och Pia Ericsson

Arbetar i Thailand som regionsledare och kommunikationsansvarig för IBRA i Asien. De bor med sin familj i  Chiang Mai.

Amos och Hanna Josefsson

Förbereder sig för att resa ut till Thailand 2025 som församlingens nya missionärer för att bli församlings-planterare inom The River Asia

 

Inge och Madeleine Ekelyck

Arbetar med Child Friend med bas i Sverige. Åker ut två längre perioder om året till Chiang Rai för att arbeta med skolhemmet

Ansvariga för våra insatser i Sierra Leone är Annelie och Björn Merkell som reser till Landet en gång om året för att följa upp arbetet.

Guinea

samarbete

Vi samarbetar med pingströrelsen

Eglise des Assemblées de Dieu de Guinée (Assemblies of God)

insatser

 1. Folkbildningsprojektet Wakali som syftar till att lära människor som inte gått i skolan läsa och skriva samt ge redskap att förbättra sin livssituation. Genom projektet bygger också kyrkan relationer med den muslimska folkgruppen maninka.

 2. Stöd till pingströrelsens pastorsskola där det bor ett 40-tal studenter med familjer. Alfabetisering och sömmerskeutbildning för kvinnorna och förskola för de små barnen. Punktinsater för att förbättra lokaler för studier och boende.

 3. Stöd till församlingsplantering genom deltidsbibelskola för ”lekmannapastorer”, och ekonomiskt stöd till nya pastorer som flyttar till svårnådda områden. Punktinsater för att bygga skolor som sociala insatser på nya platser.

utmaningar

 1. Ge människor en möjlighet att bryta fattigdomscirkeln, i ett första steg genom att lära sig läsa och skriva. En nödvändig färdighet för att kunna ta till sig relevant kunskap för förändring.

 2. Hitta vägar att dela evangeliet med de stora onådda folkgrupperna med muslimsk bakgrund. Att arbeta underifrån och inifrån så att de som kommer till tro kan forma grupper och församlingar som passar i den egna kulturen.

 3. För mer info, kontakta Peter och Karolina Toftgård; pktoftgard@gmail.com

 1. Ett land med stora naturresurser, främst guld, bauxit och järn men trots detta ett fattigt land på grund av korruption och bristande styrning.

 2. Politiskt oroligt med stora motsättningar mellan folkgrupperna, leds sedan 2021 av en militärregim.

 3. Skolsystemet har mycket stora brister och mindre än 50% av den vuxna befolkningen kan läsa och skriva.

 4. Cirka 0,7 % av befolkningen är evangeliskt kristna; i de tre största folkgrupperna är andelen mindre än 0,02 % 

fakta om guinea

sierra
leone

6ff977da-b9c0-421a-a8f9-44e1abd51aea_edited.jpg

fakta om sierra leone

 1. Ett av världens fem fattigaste länder

 2. Ca 8 miljoner invånare på en 1/6 av Sveriges yta

 3. Ca 20% kristna, flera onådda folkgrupper

samarbete

Free Pentecostal Mission, Sierra Leone

insatser

 1. Församlingsplantering. Genom att bygga och driva förskolor etableras kontakt med samhället, bygger förtroende och människor nås med evangelium. 

 2. Mobil bibelskola. För att täcka det ökande behovet av utbildade pastorer, en slags distansutbildning.

 3. Kvinnoprojekt; alfabetiseringsprojekt och projekt för flickor för att förhindra skolavhopp.  

utmaningar

 1. Möta behovet av fler förskolor på nya platser där man vill plantera församlingar.

 2. Löner till lärare och pastorer.

 3. Fler pastorer som kan gå till onådda folkgrupper.

Thailand

PHOTO-2024-05-30-08-15-21_edited.jpg

fakta om thailand

 1. Den största och dominerande gruppen är etniska thailändare, men totalt finns ungefär 75 olika etniska folkgrupper i Thailand, dessa grupper har sina egna unika kulturer, traditioner och språk. 

 2. Thailand har en befolkning på cirka 70 miljoner människor

 3. Thailand är ett Buddistiskt kungadöme, med stark kulturell och religiös identitet, men trots den starka Buddhistiska identiteten så garanterar den Thailändska konstitutionen religionsfrihet. 

samarbete

IBRA
The River Asia
OCFEP.com (Mission One Eleven)
Childfriend (Ban Chivit Mai)

insatser

1. Församlingsplantering (Chiang Mai, Bangkok, Khon Kean, Sungai Kolok)

2. IBRA's Asien Arbete utgår från Thailand

3. Skolhem för utsatta barn i Chiang Rai

utmaningar

 1. Thailand är svår-evangeliserat, med traditionellt stark buddistisk förankring och sekularisering i städerna. Det är dessutom en kultur som gärna ler och nickar, men att penetrera bakom ytan är en utmaning. 

 2.  Den starka turistindustrin är en stor utmaning för missionen.

 3. En stor utmaning i Thailand är exploatering av framför allt unga kvinnor, det är normaliserat och satt i system i landet. 

vill du få vårt
nyhetsbrev från guinea?
Ge en gåva

Vill du vara med och stötta vårat missionsarbete? Då kan du antingen Swisha din gåva eller ge via Bankgiro. Glöm inte att märka med "mission".

123 389 45 73

407-9554

bottom of page