top of page

För Huskvarna Pingstförsamling:

 

GDPR – Policy för behandling av personuppgifter 

Den 25 maj 2018 trädde EU-förordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. GDPR ersatte då den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. För oss i Pingst Jönköping är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt att vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

 

Denna policy omfattar Pingst Jönköping med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för rättelser av fel, information eller synpunkter är:

Pingstkyrkan, Tegnérgatan 3, 551 32 Huskvarna, med telefon 036-398760 eller email: info@huskvarna.pingst.se.
Bo-Göran Leckström och Pia Henningsson är kontaktpersoner i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Pingst Jönköping värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Huskvarna Pingstförsamling behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, bidragsansökningar och för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Huskvarna Pingstförsamling är en del av en nationell församlingsrörelse/samfund som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se. Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen. Anmäl till Huskvarna Pingstförsamling om du inte vill ha medlemstidningen ”Pingst.nu”. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Antalet människor som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat och de lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Huskvarna Pingstförsamlings räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

bottom of page